Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

nietutejsza
14:50
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam".
— Adam Woronowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadamebutterfly madamebutterfly
nietutejsza
14:49
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viamadamebutterfly madamebutterfly
14:48

August 02 2017

nietutejsza
21:56
nietutejsza
21:56
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacynamon cynamon
nietutejsza
21:55
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaWhiteGirl WhiteGirl
nietutejsza
21:53
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin
nietutejsza
21:52
Reposted fromworst-case worst-case viaagp agp
nietutejsza
21:52
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viakjuik kjuik
nietutejsza
21:38

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaszydera szydera
nietutejsza
20:25
0887 5a25
nietutejsza
19:53
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKawaiiNamida KawaiiNamida
19:51
1900 8c56 500
Reposted fromamatore amatore viacamillee camillee
nietutejsza
19:50
4076 7132 500
Maria Aniśkowicz "Życiorys" #1
Reposted fromkartoNik kartoNik viarawwwr rawwwr

August 01 2017

nietutejsza
13:50

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
nietutejsza
13:50

Dopóki Cię nie poznałam nie wiedziałam, że można pokochać kogoś tak bardzo.

nietutejsza
13:49
7492 194a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarawwwr rawwwr
nietutejsza
13:49
6743 dfaa 500
Reposted fromxanth xanth viarawwwr rawwwr
nietutejsza
13:48
9460 e721 500
Reposted fromgreensky greensky viarawwwr rawwwr
nietutejsza
13:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl