Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2016

nietutejsza
20:35
Dom jest tam, gdzie chcą, żebyś został dłużej.
— Stephen King
nietutejsza
20:35
nietutejsza
20:35
Nie jestem dziewczyną Twojego typu. Lubię czuć kiedy facet się stara i że jestem kimś, a nie kimkolwiek. Lubię rozmawiać o pogodzie i o tym co u Ciebie słychać. Lubię być, a nie bywać.
nietutejsza
20:33
nietutejsza
20:33
Budowanie miłości zaczyna się od  wypływania  na  głębię  w  rozmawianiu
— ks.Marek Dziewiecki
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaucisz ucisz
nietutejsza
20:33
3385 92c1 500
tak bardzo...
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaucisz ucisz

September 08 2016

nietutejsza
23:54
Boże! Proszę, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę; odwagę, abym zmienił to, co mogę zmienić i mądrość, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego.
— Reinhold Niebuhr
Reposted fromiblameyou iblameyou viarawwrr rawwrr
nietutejsza
23:52
Reposted fromtfu tfu viarawwrr rawwrr
nietutejsza
23:52
nietutejsza
23:52
- Dlaczego do siebie nie wrócicie?
- Nie wiem, naprawdę nie wiem. Otworzyłem w niej puszkę pandory, wiesz? Całe skurwysyństwo, którego miałem nie robić, wyszło z niej.
- Co masz na myśli? - dopytała.
- Miałem nigdy jej nie zostawić, a robiłem to notorycznie. Prosiła mnie tylko o to, a ja jak dzieciak, jak gówniarz, zmieniłem zdanie targając jej uczucia. Zmieniłem się, jestem innym człowiekiem, lepszym.
- Więc warto było się rozstać.
- Warto? Wolałbym do dziś być tym gówniarzem, którego kochała nad życie.
- Teraz Cię nie kocha?
- Kocha, w tym tkwi problem.
- A Ty? - spojrzała dość wymownie w moim kierunku.
- Jak gówniarz, bez opamiętania.
— Przemysław Kobylański
nietutejsza
23:51
- szukaj w ludziach dobra
- znajdź sobie wielki cel
- szanuj zieleń
- uwierz w miłość od pierwszego wejrzenia
- nigdy nie śmiej się z cudzych marzeń
- nie daj się zwieść pozorom
- miej zasady 
- łam zasady
- nie traktuj się zbyt serio
- oglądaj mniej reklam 
- nie obwiniaj się jeśli jeszcze nie wiesz co zrobić ze swoim życiem
- oceniaj ludzi według ich serca a nie portfela

- zadzwoń do mamy.

...jest tyle do powiedzenia.

— Reklama ERA, 2002 r.
Reposted from654675674 654675674 vianicdostracenia nicdostracenia
nietutejsza
23:50
- Ewo, ja nie mam chęci do życia.
- Bo nie wiesz, co to znaczy żyć. Należysz do tych biednych dziewczyn, dla których wszystko dzieje się w wyobraźni. Życie to coś innego. Zobaczysz, kiedy zaczniesz naprawdę żyć, nie będziesz mogła się zatrzymać.
— Anna Langfus
Reposted fromnieetyczne-mysli nieetyczne-mysli viaucisz ucisz
nietutejsza
23:49
Miłość to czuwanie nad cudzą samotnością
— R. M Rilke
Reposted fromandnoporn andnoporn viaucisz ucisz
nietutejsza
23:49
Najlepsze, co możesz zrobić ze swoim życiem, to kochać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucisz ucisz
nietutejsza
23:47
Nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam jesień. Za grzane wino, gorącą czekoladę, pachnący cynamonem dom. Za ciepłe koce i zaparowane okna. Za mgłę, która wita mnie rano. Za świeczki, rozpalane nocą.
— Johann Wolfgang von Goethe - „Cierpienia młodego Wertera”
nietutejsza
23:47
nietutejsza
23:46
Muszę się spieszyć i żyć - tyle czasu się zmarnowało
— Tove Jansson
nietutejsza
23:46
Pokrewne dusze zawsze potrafią znaleźć do siebie drogę.
— Cecelia Ahern
Reposted fromucisz ucisz
nietutejsza
23:45

To nie brak miłości, ale brak przyjaźni, czyni małżeństwa nieszczęśliwymi.


— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viayouuung youuung
nietutejsza
23:45
9529 83d6
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl