Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2016

nietutejsza
22:04
8781 9271
nietutejsza
21:54
(...) życie nie jest koniecznością, lecz jeśli już człowiek zdecydował się żyć, powinien żyć wspaniale.
Reposted fromsecretoflife secretoflife viascorpix scorpix

August 11 2016

nietutejsza
09:12

August 08 2016

nietutejsza
22:23

Pearls

Ps 37, 5 5 Powierz Panu swoją drogę 
i zaufaj Mu: On sam będzie działał 

Księga Mądrosci 2, 23   23 Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka -  uczynił go obrazem swej własnej wieczności. 
Jk 3, 17-18    17 Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.  18 Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.
Syr 30, 21 21 Nie wydawaj duszy swej smutkowi 
ani nie dręcz siebie myślami. 
Ps 27:14 14 Ufaj Panu, bądź mężny, 

niech się twe serce umocni, ufaj Panu


Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaucisz ucisz
nietutejsza
22:22
8382 7509
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viatwice twice

August 05 2016

nietutejsza
19:28
8091 57af
Reposted fromidu idu viaucisz ucisz
nietutejsza
13:49
nietutejsza
13:48
nietutejsza
13:47
8882 f6fd 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaucisz ucisz

July 18 2016

nietutejsza
14:26
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
— Bolesław Prus
Reposted fromPurpleRibbon PurpleRibbon
nietutejsza
14:25
Lubię sobie posiedzieć. W ogóle lubię po prostu sobie być. W tym sensie, że nie od razu robić jakieś zamieszanie wokół siebie. Nie zacieszać. Nie otaczać się na siłę ludźmi po to, żeby mieć takie poczucie szumu, który sprawi, że będę czuła, że żyję. Potrafię czuć, że żyję, kiedy siedzę po cichu.
— Nosowska cudowna
Reposted fromwabnicu wabnicu viabemygod bemygod
14:19
nietutejsza
14:18
(...)
Powinnaś być dla niego ostoją, dać mu oddech i swobodę, wtedy kiedy tego potrzebuje. Znajdź sobie zajęcie, jeśli on chce się przytulić to to zrób, bez pytań. Pogłaszcz go po włosach, pocałuj, zrób herbaty i włącz film. Przeczytaj mu artykuł, który go zainteresuje, zaproponuj spacer albo po prostu powiedz, że znikasz w kuchni/idziesz do koleżanki. Nie duś go, nie przyciskaj, nie zagadaj na śmierć. Zostaw furtkę otwartą tak, żeby mógł wrócić, kiedy zechce. Porozmawiać, pocałować. Masz być partnerką, przyjacielem, nie toksyczną babą, która nie pozwoli na chwilę oddechu. Jeśli jesteś „w nadmiarze” to to się skończy. Nie zapieraj się rękami i nogami, nie truj dupy o byle gówno.

Bądź jego chwilą wytchnienia. Niech na Twoich kolanach znajdzie ukojenie dla zszarganych nerwów.

— Paulina Hofman - "Bądź mu ostoją
Reposted fromlovvie lovvie viawiks wiks
14:16
8012 c3a4
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaalliwantisyou alliwantisyou
nietutejsza
14:15
6300 683c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou

July 17 2016

nietutejsza
23:46
Są uśmiechy, które da się usłyszeć przez telefon.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
nietutejsza
23:45
Balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.
— Sylvia Plath
Reposted fromxawery xawery viawithoutadoubt withoutadoubt
nietutejsza
23:45
Musisz sobie uświadomić, że pewien czas minął, a niektórzy ludzie odeszli. I Twoje zastanawianie się nad tym, co było pięć lat temu, nie zmieni ani Twojego ani czyjegoś życia, więc po co zaprzątać sobie tym głowę? Było, minęło. Czas ruszyć do przodu.
— "Czy zatruwasz teraźniejszość goryczą, żałując rzeczy, które już się wydarzyły, i nie masz na nie wpływu?" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawersynoca wersynoca
nietutejsza
23:45
6374 1d23
Reposted fromniebalagan niebalagan viajasminnie jasminnie
nietutejsza
23:45
Reposted fromonlyman onlyman viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl