Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

nietutejsza
21:01
1216 95b4 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaanncey anncey
nietutejsza
21:01
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
nietutejsza
20:59
5004 eaf0 500
'zależy jaka jest skala'
ul. Fredry, Poznań.
Reposted fromnutt nutt viabeinthe beinthe
nietutejsza
20:55
0228 bcee 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix
nietutejsza
20:54
nietutejsza
20:54
8750 395d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
nietutejsza
20:53
6447 03f0 500
Reposted fromrol rol viascorpix scorpix
nietutejsza
19:54
Whatever you do, don’t run back to what broke you.
— Frank Ocean
Reposted fromumorusana umorusana viakarolski karolski
nietutejsza
19:54
6281 7dbe 500
Reposted fromrol rol viatwice twice
nietutejsza
19:42
5021 0d49
Reposted fromrol rol viaszelestlisci szelestlisci
nietutejsza
19:38
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viayouaresonaive youaresonaive
nietutejsza
19:38
9684 3644
Reposted fromrisky risky viayouaresonaive youaresonaive
nietutejsza
19:38
Ten chłopiec, przyjacielu, przyszedł znikąd i wypełnił wszystkie moje myśli.
— Halina Poświatowska
Reposted fromsummerkiss summerkiss viayouaresonaive youaresonaive
nietutejsza
19:37
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
nietutejsza
19:37
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viayouaresonaive youaresonaive
nietutejsza
19:37

Wczoraj poszłam do fryzjera. Chciałam zrobić coś nowego. Obciął mi włosy. Wymodelował je. Skakał przy mnie przez półtorej godziny. Na koniec powiedział: „I jak? Bosko, no nie?”. 
Odpowiedziałam: „I to jak! Jesteś doskonały!”. 

Wróciłam do domu i płakałam w trakcie układania sobie włosów na nowo przy pomocy pianki i lakieru. Nie byłam w stanie powiedzieć mu, że nie podoba mi się to, co mi zrobił na głowie. Rozumiesz to?

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
nietutejsza
19:19
2508 6a88
Chłopak skończył studia i wyjechał w kilkuletnią podróż dookoła świata. 
Kiedy ryzykować jak nie wtedy, gdy jest się młodym?
Kiedy próbować, jak nie wtedy gdy masz niewiele do stracenia?
Kiedy badać swoje granice jak nie wtedy, gdy masz 20 kilka lat?
Reposted frompanikea panikea
nietutejsza
19:18

W życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali?

Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viayouuung youuung

December 06 2016

nietutejsza
22:23
2455 1ebe
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaRudeGirl RudeGirl
22:22
9330 8318 500

medusick:

this is so wholesome 

Reposted fromnepotism nepotism viaalex0 alex0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl