Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

nietutejsza
23:34
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
nietutejsza
23:34
8809 4d22
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viascorpix scorpix
nietutejsza
23:33
7958 f7aa
Reposted fromClary Clary viascorpix scorpix
23:03
6308 082c
Reposted fromchrispratt chrispratt viascorpix scorpix
nietutejsza
23:02
3795 7e4f 500
Reposted frombirke birke viascorpix scorpix
nietutejsza
23:02
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
nietutejsza
23:02
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
nietutejsza
23:02
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
nietutejsza
23:01
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viarawwwr rawwwr
nietutejsza
23:01
Reposted fromjasminum jasminum viarawwwr rawwwr
nietutejsza
23:00
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr

February 17 2017

nietutejsza
00:27
Miłości się nie szuka. Miłość znajduje Cię sama, gdy robisz to, co kochasz.
— kamilbelz.wordpress.com
Reposted fromsesja sesja viasleepingsickness sleepingsickness
nietutejsza
00:27
Każdy ma swoje Westerplatte. Coś czego musi bronić i za nic nie odda.
— Jan Paweł II
Reposted frommendacious mendacious viaimpulsivee impulsivee
nietutejsza
00:27
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromlovvie lovvie viapozakontrola pozakontrola
nietutejsza
00:27
4204 b321
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainspirations inspirations
nietutejsza
00:26
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viagoszko goszko
nietutejsza
00:26
2558 e341 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaeirena eirena
nietutejsza
00:25
Czy naprawdę jesteś moim przeznaczeniem?
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viapozakontrola pozakontrola
nietutejsza
00:25
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viapozakontrola pozakontrola
nietutejsza
00:22
– Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham Cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwem. Jeśli odejdziesz to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz. Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś,. Oznacza strach, że takiego, jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z innymi, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś Ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. 
— .
Reposted fromtomowa tomowa viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl