Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

nietutejsza
12:03
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii vialeksandra leksandra
nietutejsza
12:02
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialeksandra leksandra
nietutejsza
12:02
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
nietutejsza
11:36
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk

January 13 2018

nietutejsza
23:14
.„Chemia między ludźmi jest wtedy, kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć."
— .znalezione gdzieś w internecie
nietutejsza
23:14
nietutejsza
23:01
Brak czasu jest tak naprawdę brakiem priorytetów
— Tim Ferriss
nietutejsza
23:01
nietutejsza
22:54
nietutejsza
22:53
nietutejsza
22:52
Tyranizowała mężczyzn chłodem.
— B. Prus "Lalka"
nietutejsza
22:51
nietutejsza
22:51
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
nietutejsza
22:50
9081 dbb5
Reposted fromdusielecc dusielecc viastylish stylish
nietutejsza
22:46
5900 cc0b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwice twice

January 10 2018

nietutejsza
21:39
Reposted fromantichris antichris viadumbscream dumbscream
nietutejsza
21:39

"Zauważyłam, że istnieje granica, za którą przestajemy się rozwijać, i przebiega ona różnie dla każdego. Jedni rozwijają się do matury, inni do założenia rodziny, a jeszcze inni do osiemdziesiątki. Nie wiem, od czego to zależy, że niektórzy z nas stają nieruchomo w czasie i wystarcza im to, co już osiągnęli intelektualnie, emocjonalnie. A inni ciągle są w ruchu".

Olga Tokarczuk

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamyszkaminnie myszkaminnie
nietutejsza
21:39
8320 9dfc 500
Reposted fromfungi fungi viaimposter imposter
nietutejsza
21:39
5698 0f86
Reposted fromkatsiu katsiu viamyszkaminnie myszkaminnie
nietutejsza
21:37
Reposted frombluuu bluuu viakmj kmj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl