Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

nietutejsza
23:50
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic vianicdostracenia nicdostracenia
23:50
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianicdostracenia nicdostracenia
nietutejsza
23:45

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff

October 13 2018

nietutejsza
22:41
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
nietutejsza
22:39
Czasem możesz mieć gorszy dzień, ale to tylko dzień. Kolejnego poranka musisz wstać i spróbować na nowo iść do przodu.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
nietutejsza
22:38
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
nietutejsza
22:37
2265 faf8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatulele tulele
nietutejsza
22:37
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatulele tulele
nietutejsza
22:37
nietutejsza
22:37
6585 438e 500
Reposted frommoai moai viakomplikacja komplikacja
nietutejsza
22:36
5654 ebbf 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viatulele tulele
nietutejsza
22:27
nietutejsza
22:26
nietutejsza
22:23
4062 d079 500
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viainyou inyou
22:23
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viatulele tulele
nietutejsza
22:22
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
nietutejsza
22:21
6466 2c0d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulele tulele
nietutejsza
22:20
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
nietutejsza
22:20
Bądźcie szaleni ale zachowujcie się jak normalni ludzie. Podejmujcie ryzyko bycia odmiennymi, ale nauczcie się to robić, nie zwracając na siebie uwagi. 
— Paulo Coelho
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viatulele tulele
nietutejsza
22:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl