Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2016

nietutejsza
10:14
9849 7c03 500
Reposted frompulperybka pulperybka viascorpix scorpix

September 29 2016

nietutejsza
07:10
Czasem wystarczy zatrzymać się na chwilą, cofnąć o krok i przyjrzeć swoim myślom, uczuciom i działaniom - a nie postępowaniu drugiej osoby.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

September 28 2016

nietutejsza
15:11
4669 ef1b
Reposted fromewakuacja ewakuacja viaalliwantisyou alliwantisyou
nietutejsza
15:11
7794 f338
nietutejsza
09:57
0048 d6cd
Reposted fromkoskoss koskoss viaucisz ucisz
09:56
5390 4050
Reposted fromcensoredanon censoredanon viascorpix scorpix
nietutejsza
09:51
Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
— Ewangelia wg Św. Marka
Reposted fromchocoway chocoway viaucisz ucisz
nietutejsza
09:50
Reposted fromidu idu viaucisz ucisz
nietutejsza
09:37
nietutejsza
09:37
Myślę, że każdy pragnie mieć kogoś komu może opowiadać rzeczy mało ważne, że w drodze do domu widział małego kotka, a w pracy posłodził dwa razy herbatę, że ulubione lody nie smakowały dziś tak jak zawsze, a włosy ułożyły się nadzwyczaj dobrze. Potrzebuję też kogoś kto mi to opowie, kto będzie wiedział, że to dla mnie ważne, że chcę go poznawać codziennie, coraz bardziej, chcę słuchać jego codziennych bzdur. I jeszcze chciałabym wiedzieć jak przytula. Jak to jest, kiedy przyciąga mnie do siebie i okrywa swoimi ramionami bez zamiaru puszczać.
Reposted fromchocoway chocoway viayouuung youuung
nietutejsza
09:36
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— zawsze, nie czasami!
nietutejsza
09:18
Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
nietutejsza
09:18

Tak to jest. Czasami na kogoś spoglądasz i od razu nie lubisz.


— POKOLENIE IKEA
nietutejsza
09:17
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść ~ Katarzyna Wołyniec
— w zasadzie jeden numer i jeden adres...
nietutejsza
09:17
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no
nietutejsza
09:15
nietutejsza
09:14
Cisza, przyjacielu, rozdziela bardziej niż przestrzeń.
— Halina Poświatowska
nietutejsza
09:13
nietutejsza
09:13
Jeśli jest w Twoim życiu ktoś, kto potrafi zapalić w Tobie wszystkie zgaszone światła - nie puszczaj go nigdy.
— znalezione.
nietutejsza
09:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl