Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

nietutejsza
18:26
6653 6f23
nietutejsza
18:24
Reposted fromFlau Flau viamolotovcupcake molotovcupcake
nietutejsza
18:23
2805 2399 500
nietutejsza
17:58
nietutejsza
17:58
3160 d9c9
nietutejsza
17:58
Mogę oficjalnie potwierdzić, że w dzisiejszych czasach kluczem do serca mężczyzny nie jest uroda, kuchnia, seks czy dobry charakter, tylko umiejętność sprawiania wrażenia, że nie jesteś nim zainteresowana.
— Helen Fielding – Dziennik Bridget Jones
nietutejsza
17:57
nietutejsza
17:57
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane vialeann leann
nietutejsza
17:57
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
17:56
8464 5003
nietutejsza
17:56
nietutejsza
17:56
3634 77a7 500
Reposted fromrol rol viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
nietutejsza
17:55
Reposted frombluuu bluuu vianotnow notnow
nietutejsza
17:55
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolakocie olakocie
17:52
6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszszsz szszsz
nietutejsza
17:51
nietutejsza
17:51
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viamisseverything misseverything
nietutejsza
17:50
1236 c8c7 500
Reposted fromlittlefool littlefool viadreamlike dreamlike
nietutejsza
17:49
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
nietutejsza
17:49
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl