Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

nietutejsza
22:19
22:19
nietutejsza
22:18
nietutejsza
22:18
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulele tulele
nietutejsza
22:17
8370 bd52
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulele tulele
nietutejsza
22:17
8441 562b
Reposted fromonlyman onlyman viatulele tulele
nietutejsza
22:17
4874 6fc8 500
Paris, France.
nietutejsza
22:17
22:16
nietutejsza
22:06
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
nietutejsza
22:04
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viaemblemat emblemat
nietutejsza
21:52
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
21:50
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianicdostracenia nicdostracenia
nietutejsza
21:50
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
nietutejsza
21:50
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viamefir mefir
nietutejsza
21:49
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
nietutejsza
21:46
5207 9e84 500
Reposted fromLane Lane viamefir mefir
nietutejsza
21:46
Ja po prostu sobie ze sobą nie radzę.
— „Pierwsza miłość”
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
21:44
Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
nietutejsza
21:43
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl