Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

nietutejsza
21:29
nietutejsza
21:29
nietutejsza
21:28
nietutejsza
21:26
nietutejsza
21:25
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viamefir mefir
nietutejsza
21:25

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viamefir mefir
nietutejsza
21:25
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli. Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
nietutejsza
21:23
1793 3117 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamefir mefir
21:23
3021 c181 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamefir mefir
nietutejsza
21:23
Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.
— znalezione
nietutejsza
21:23
Nie ma nic gorszego od błagania o miłość. Od czekania. Od bycia w strefie przyjaźni. W strefie byłych. Albo potencjalnych. Jedyna strefa, w której warto być, to swoja własna.
— znalezione
nietutejsza
21:22
nietutejsza
21:22
nietutejsza
21:20
nietutejsza
21:20
nietutejsza
21:20
Pamiętaj, że jeśli dobrze Ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż owa osoba warta jest Twojej uwagi.
nietutejsza
21:20
nietutejsza
21:19
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
nietutejsza
21:19
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
nietutejsza
21:18
W miłości mamy osobę kochającą i kochaną. Kochająca kieruje się uczuciem, poświęceniem i romantyzmem. A kochana napawa się tym, że jest uwielbiana. Rola kochającego nie jest zła. Nie zrozum mnie źle, ale wiesz co? Taka osoba wiele wycierpi. 
— Palermo- Dom z papieru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl